1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

 (a) LEFEBRE BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze diensten. Dit omvat informatie die wordt verstrekt bij het plaatsen van een bestelling. We beperken de gegevensverzameling tot het minimum dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 

(b) De persoonsgegevens die we verzamelen, omvatten in het bijzonder de facturatiegegevens zoals BTW nummer, adres en e-mailadres.

2. Doel van de verwerking

(a) Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het aanbieden van onze diensten en producten
  • Het opmaken van facturen aan onze klanten
  • Het beheren van onze klantenrelaties
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

3. Rechten van betrokkenen 

(a) U hebt het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens op onze website 

(b) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij deze verwerking nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

4. Beveiliging van persoonsgegevens

(a) Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang. 

(b) Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zoals vereist door de wet.

5. Delen van persoonsgegevens

(a) Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve zoals vereist door de wet of zoals nodig is voor de uitvoering van onze diensten

6. Cookies en tracking

(a) Wij maken gebruik van strikt noodzakelijke cookies op onze website om ervoor te zorgen dat deze naar behoren functioneert. De cookies die we gebruiken, slaan geen persoonlijke of gevoelige informatie op

Tracking

(a) Wij maken geen gebruik van andere vormen van tracking, zoals pixels of scripts, op onze website.

Beheer van cookies

(a) U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of te verwijderen. Houd er rekening mee dat het weigeren van cookies het functioneren van de website kan beperken.


7 .Contactgegevens 

(a) Voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.